You are here:

Sprawdzian

Sprawdziany rozdzielone w działach na portalu Sprawdziany.net
Sprawdziany podzielone w kategoriach na portalu Sprawdziany.net pozwalają prędko rozeznać się w tym, co znajduje się na portalu. Do działów tych wliczają się: Tajemnice Przyrody, Planeta Nowa, Puls Życia, Wczoraj i Dziś, Nowe Słowa na Start, Chemia Nowej Ery, Spotkanie z Fizyką, Dziś i Jutro. Przykładowe sprawdziany zostały aktualizowane na bieżący rok szkolny, zgodnie z obowiązującą reformą nauczania. Wystarczy dobrać sprawdzian z dziedziny z jakiej ktoś się uczy. Przeglądając później odpowiedzi do sprawdzianów można usystematyzować wiedzę i mieć zadowalające wyniki. Duża baza sprawdzianów wspiera uczniów w tym, aby rozszerzali wiedzę i mieli najlepsze oceny. I z tego względu uczniowie chętniej aniżeli w przeszłości przystosowani są do nauczania online. Portal jest uważany za ważny, zarówno przez uczniów, jak i przez rodziców, jakim zależy na tym, by ich pociechy miały świetne oceny. Dobrze będzie wobec tego doceniać, że pojawia się na nim coraz więcej sprawdzianów.

Posted by: admin

Related articles
 

Back to Top